Täiuslikkus saavutatakse mitte siis, kui pole enam midagi lisada,

vaid siis, kui pole enam midagi ära võtta. [Arvo Valton]

 • Missioon

  Tartu Kunstikool annab kunstiandega noortele oskused oma tööga muuta Eesti elu inimväärsemaks.

 • Visioon

  Tartu Kunstikool on kunstialase kutseõppe koolituskeskus, kus pakutakse õpet nii põhi- ja keskkooli lõpetajatele kui ka täiskasvanutele. Kooli eesmärkideks on olla kutsealase teabe, oskuste ja ideede vahendamise koht ning levitaja; niisamuti kunstierialade arendaja ja loomemajanduse edendaja.

 • Põhiväärtused

  * Loovad isiksused
  * Head kodanikud
  * Aus, avatud ja turvaline õpi- ja loomekeskkond
  * Lähedased ja arvestavad suhted kõigi inimeste vahel koolis
  * Pidev areng läbi traditsioonide hoidmise ning uuenduslike ideede elluviimise